NPV afdeling Bommelerwaard
 
Zorg voor het leven

Actueel 


Uitnodiging Informatiebijeenkomst - D.V. dinsdag 14 november 2017


Jong en opgebrand

Over de balans tussen God, jezelf en anderen


 Spreker: Mevr. Carianne Ros


Op deze avond zal Carianne Ros ons vertellen over hoe je kunt leven vanuit Gods rust en vrede, ondanks je drukke leven en alle bezigheden die je hebt. Ben je (bijna) burn-out, gestrest of voel je je moe en uitgeput en wil je graag handvatten aangereikt krijgen hoe je daar vanaf kunt komen? Dan is deze avond iets voor jou en u. Of je nu jong bent of ouder, op alle leeftijden kan dit gevoel van uitgeput zijn ervaren worden.

Carianne Ros heeft 16 jaar als personal coach en christentherapeut haar eigen praktijk gehad om mensen (terug) in balans te brengen met God, zichzelf en hun omgeving. Ze is auteur van boeken als 'Rust - in drie maanden minder stress in je leven' en 'Je bent waardevol - over zelfbeeld en identiteit'.  Ze traint coaches om vanuit Bijbels perspectief te coachen en geeft regelmatig lezingen en workshops. 


Plaats:     Kerkelijk Centrum Elim, Delkant 5a te Gameren

Tijd:          Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur.

                  Om 19.45 uur zal de avond geopend worden door de voorzitter Dr. P. Dogterom.


In de pauze kunt u vragen indienen voor de inleider.

Er zal een collecte zijn voor het werk van de NPV-afdeling Bommelerwaard.

Wij hopen veel leden en belangstellenden te ontmoeten om samen na te denken over dit actuele thema.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NPV-afdeling Bommelerwaard 

Contactpersoon gezocht voor Kerkdriel en/of omliggende dorpskernen


Wie wil mijn ouders begeleiden naar het ziekenhuis?

Wie wil er een stukje met mij wandelen?

Wie wil met mij meegaan om boodschappen te doen?

Wie wil oppassen bij onze hoogbejaarde ouders?

Wie wil er hulp bieden aan vluchtelingen?

 

Zomaar enkele voorbeelden van hulpvragen die binnenkomen bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), afdeling Bommelerwaard.

Om deze hulpvragen te beantwoorden en te coördineren zijn wij dringend op zoek naar een 

contactpersoon in

Kerkdriel en/of omliggende dorpskernen 


Wij zoeken iemand die:

  • Bereid is om in dit dorp de hulpvragen te coördineren
  • De doelstelling en visie van de NPV van harte kan onderschrijven
  • Beschikt over goede contactuele eigenschappen richting vrijwilligers, cliënten en mantel-zorgers
  • Goed om kan gaan met mensen van verschillende kerkelijke en sociale achtergronden
  • Bereid is nodige administratieve werkzaamheden te verrichten rondom een hulpvraag
  • Vijf keer per jaar aanwezig is op een vergadering met alle contactpersonen van de NPV uit de Bommelerwaard
  • Bij voorkeur een verpleegkundige achtergrond of ervaring heeft in de gezondheidszorg


Wij bieden:

  • Een team wat onderling een hechte band heeft
  • Themabijeenkomsten en cursussen voor vrijwilligers
  • Dit betreft een vrijwilligersfunctie met kilometer- en onkostenvergoeding

   

Zie ook: 


Bent u geïnteresseerd om contactpersoon te worden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator Liesbeth Boere-Kolbach: 06-12251489 of coordinator@npvbommelerwaard.nl.

Oranjefondscollecte in Poederoijen

Van 6-10 juni 2017 werd er in Poederoijen gecollecteerd voor het Oranjefonds. De helft van de opbrengst kwam ten goede van de NPV. Het uiteindelijke resultaat voor de NPV is € 228,59. Een mooi resultaat!

Rabobank Clubkas Campagne 2017 

In maart 2017 deed de NPV afdeling Bommelerwaard mee met de Rabobank Clubkas Campagne.

Op donderdag 6 april werd vanuit de Rabobank een cheque aan ons overhandigd met het mooie bedrag van € 699,38!

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw stem!